ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 Връщане на продукти и рекламации

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

  • Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
  • Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
  • Цената не съответства на дължимата цена.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Ако клиентът се откаже в указания четиринадесет дневен срок, следва да уведоми Granda.bg и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.)

В този случай Granda.bg възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

  • Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
  • Размерът, който сте поръчали, не отговаря на посочения в описанието му;
  • Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт, което не се отнася до нюанси в цвета.

В случай, че установите някой от посочените проблеми, трябва да се свържете с нас не по -късно от 3 дни след получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова при рекламация са за сметка на Granda.bg

Връщане на стоката е възможно единствено и само ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не е минала каквато и да е обработка (пране, гладене), не са премахнати никакви етикети и не е била употребявана.

Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.

Отказване от продукта и връщането му е невъзможно в случай, че е продукт по поръчка, освен ако връщането не е свързано с предявена рекламация.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от Granda.bg , след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от Granda.bg и след уточняване на начина, по-който ще бъде извършено възстановяването.

Несъответствие на цветовете

Granda.bg се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които клиентът вижда на своя монитор, зависят от множество фактори, Granda.bg не може да гарантира, че мониторът на клиента ще покаже истинските цветове. Различните нюанси на цветовете не се считат за неточно изпълнение на доставката и не са основание за нейната рекламация или връщане.

Отказ на доставката

Granda.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.

Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.

В този случай Granda.bg не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

Granda.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

  1. информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
  2. действията на клиента могат да увредят Granda.bg.

 

За всички неуредени въпроси в Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.