Начини на плащане

Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин Granda.bg, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Плащането на цената се осъществява по следния начин:

Чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката;

Чрез банков превод:

IBAN: BG39 UNCR 9660 1017 6193 15

Документ за плащане

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес.

В този случай Granda.bg изпраща документите на допълнително посочения адрес, като обикновена поща и не носи отговорност за тяхното навременно пристигане или липсата им.

Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура или Invoice за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура или Invoice.
Granda.bg може да откаже да извърши продажбата, ако има невъзможност за проверка на фирмата на клиента. Granda.bg не отчислява ДДС, ако клиентът заяви, че не е регистриран по ДДС или ако проверката на фирмата на клиента покаже, че фирмата не е регистрирана по ДДС.